ZAKOŃCZENIE AKCJI "GÓRA GROSZA"

W listopadzie i grudniu 2016r., już po raz dziewiąty, zbieraliśmy drobne monety w ramach akcji „Góra Grosza”, ogólnopolskiej akcji, z której dochód przeznaczony jest na remonty
i wyposażenie rodzinnych domów dziecka i domów rodzin zastępczych w całej Polsce. Akcję organizuje Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonej w naszej szkole akcji, w której wzięło udział 8 klas, zebraliśmy w sumie 15304 monety, które utworzyły kwotę 556 zł. Wśród zebranych monet były również drobne monety z różnych krajów Europy, w tym 1 euro i 54 centy.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, klasa, która zebrała największą kwotę otrzymuje w nagrodę, w II-im semestrze, „dzień bez pytania”. W bieżącym roku, ze względu na wysokość zebranej kwoty i liczbę zebranych monet, są to trzy klasy: Ic, IIIb i Ib. Termin „dnia bez pytania” klasy uzgadniają z wychowawcą z tygodniowym wyprzedzeniem.

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, KTÓRZY PRZEPROWADZALI ZBIÓRKĘ I TYM, KTÓRZY W NIEJ UCZESTNICZYLI, BARDZO DZIĘKUJĘ.

pedagog szkolny

Jolanta Wełna - Szczepańska

KLASA    KWOTA LICZBA MONET
Ic 154zł 62gr 3999
IIIb 121 zł 20 gr 3335
Ib 100 zł 30 gr 2569
Ia 72 zł 47 gr 1994
IIc 40 zł 07 gr 1089
IIa 35zł 40 gr 1179
IIIa 23 zł 43 gr 731
IIIc 8 zł 51 gr 403
IIb ----------- --------------
IIId ----------- --------------