DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Grudzień

 • organizacja kiermaszu w parafii NMB Miłosierdzia, z którego dochód przeznaczony był na chorego absolwenta naszej szkoły Remigiusza. Kiermasz przeprowadziło Szkolne Koło Caritas, na którym można było kupić kartki i ozdoby świąteczne, wykonane przez naszych uczniów, pod kierunkiem p. M. Piskozub. Zebraliśmy 1469,40 zł.

Listopad

 • udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" (zebraliśmy prawie 500 zniczy)

Październik

 • udział w konferencji "My dla Świata"

Wrzesień

 • organizacja pracy i nabór uczniów z klas pierwszych do Szkolnego Kola Caritas
 • wznowienie akcji zbieranie nakrętek

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Czerwiec

 • podsumowanie działalności koła Caritas

Maj

 • zebranie koców, karmy dla zwierząt i wyjście do schroniska dla zwierząt

Kwiecień

 • wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych i zorganizowanie kiermaszu świątecznego

Marzec

 • rekolekcje wielkopostne

Luty

 • przygotowanie do rekolekcji wielkopostnych

Styczeń

 • zebranie karmy dla zwierząt i wyjście do schroniska

Grudzień

 • wykonanie ozdób świątecznych i zorganizowanie kiermaszu świątecznego w szkole

Listopad

 • odwiedzenie grobów na cmentarzu przy ul. Bujwida
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Październik

 • pielgrzymka do Henrykowa

Wrzesień

 • organizacja pracy i nabór uczniów z klas pierwszych do Szkolnego Koła Caritas
 • wznowienie akcji zbierania nakrętek
 • udział w konferencji " My dla świata"

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Maj

 • udział w akcji "Opatrunek na ratunek"
 • szycie zabawek dla dzieci z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • zbiórka słodyczy na fanty dla dzieci z OIK
 • udział w kolejnej edycji akcji dotyczących zbiórki telefonów, okularów oraz nakrętek
 • udział i przygotowanie oprawy liturgicznej z racji rocznicy święceń kapłańskich Księdza Proboszcza - opiekuna duchowego Szkolnego Koła Caritas
 • pomoc w przygotowaniu procesji Bożego Ciała

Kwiecień

 • udział w akcji "Okulary dla Ghany"
 • udział w akcji Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti - przekazanie znaczków pocztowych
 • udział w akcji Caritas "Skarbonka skrzydeł"
 • udział w akcji Unicef "Prezent bez pudła"
 • udział w akcji "Komórka na Misje"

Marzec

 • rekolekcje wielkopostne
 • kiermasz w parafii NMP Matki Miłosierdzia
 • przygotowanie prac na kiermasz parafialny na zajęciach grupy artystycznej
 • zbiórka żywności oraz środków czystości dla osób potrzebujących
 • rozniesienie zaproszeń oraz oraz przygotowanie paczek

Luty

 • zbiórka pieniędzy z racji VIII niedzieli hospicyjnej. Pomoc podopiecznym Fundacji Ojców Bonifratrów
 • ćwiczenia wokalne przed rekolekcjami

Grudzień

 • wyjście na spotkanie z panią Anną Golędzinowską
 • kiermasz parafialny (przygotowanie i pomoc grupie artystycznej w przeprowadzenie kiermaszu)
 • świąteczny kiermasz szkolny
 • przygotowanie i rozniesienie zaproszeń dla rodzin potrzebujących ze środowiska lokalnego
 • przekazanie zabawek i słodyczy dla dzieci z CIK przy ul. Komorowskiego we Wrocławiu
 • udział w Akcji Caritas „Złotówka dla św. Mikołaja”
 • pakowanie paczek dla rodzin potrzebujących
 • wigilia dla osób potrzebujących oraz Wigilia dla uczniów SKC i Grupy artystycznej

Listopad

 • zbiórka żywności do paczek dla rodzin potrzebujących
 • zbiórka zabawek dla dzieci z Centrum Interwencji Kryzysowej
 • przygotowanie prac na kiermasz szkolny (anioły z masy solnej)
 • przygotowanie prac na kiermasz parafialny

Październik

 • przygotowanie gazetki o św. Franciszku z Asyżu - patronie ekologów przez uczniów z SKC i Koła Religijnego
 • przygotowanie gazetki na Tydzień Miłosierdzia
 • przygotowanie montażu słowno - muzycznego o Janie Pawle II
 • pomoc w porządkowaniu otoczenia kościoła przed odpustem w parafii (działanie na rzecz środowiska lokalnego)
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Wrzesień

 • zbiórka nakrętek, telefonów komórkowych, znaczków pocztowych, okularów
 • przygotowanie i przekazanie prac na kiermasz parafialny (współpraca ze środowiskiem lokalnym)

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Grudzień

 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących
 • włączenie się w kiermasz w parafii w salkach

 • kiermasz przed kościołem
 • pomoc w sprzątaniu kościoła
 • przeprowadzenie zbiórki żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących ze środowiska lokalnego
 • pomoc w przygotowaniu paczek dla rodzin potrzebujących
 • udział w akcji "Złotówka dla świętego Mikołaja"
 • promocja na zebraniach z rodzicami kalendarzy Caritas
 • kiermasz szkolny
 • przygotowanie wigilii dla najbardziej potrzebujących w parafii
 • wigilia wolontariuszy należących do Szkolnego Koła Caritas i Grupy Artystycznej z księdzem dziekanem Czesławem Przeradą

 

Listopad

 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących

 • przygotowanie oprawy mszy świętej z okazji 11 listopada
 • pomoc w porządkowaniu otoczenia kościoła przed odpustem parafialnym
 • zbiórka czapek, szalików, rękawic dla bezdomnych

Październik

 • przygotowanie gazetki o św. Franciszku z Asyżu - patronie ekologów
 • udział w zjeździe Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

 • przygotowanie gazetki z okazji Dnia Papieskiego
 • porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzu dekanalnym przy ul. Bujwida

 • włączanie się w działania na rzecz środowiska lokalnego - pomoc w pracach porządkowych w parafii
 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Wrzesień

 • przygotowanie oprawy liturgicznej na mszy świętej w dniu św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży
 • dwukrotny udział w akcji "Bądź mobilny z MPK"
 • wznowienie akcji zbierania nakrętek

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Maj

 • zbiórka okularów korekcyjnych "Okulary dla Ghany"
 • zbiórka znaczków pocztowych w akcji "Każdy znaczek wspiera misje"
 • zbiórka starych telefonów komórkowych w akcji "Komórka na misje"
 • zbiórka zabawek, przyborów szkolnych z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Kwiecień

 • drugi kiermasz parafialny
 • przygotowanie paczek dla rodzin potrzebujących
 • spotkanie z rodzinami potrzebującymi ze środowiska lokalnego

Marzec

 • udział w warsztatach z arteterapii w Centrum Terapii i Edukacji "ANIMA"
 • przygotowanie szkolnych rekolekcji
 • zorganizowanie pierwszego kiermaszu parafialnego, z którego dochód przeznaczony był na świąteczne paczki dla rodzin potrzebujących
 • przeprowadzenie zbiórki żywności, środków czystości, zabawek, przyborów szkolnych dla rodzin potrzebujących
 • przekazanie zakrętek dla podopiecznego Fundacji "SŁONECZKO" Marka R.

Luty

 • zbiórka pieniędzy na rzecz Ewy, która uległa wypadkowi kolejowemu w Bierutowie

Styczeń

 • udział w forum młodzieży
 • udział uczennic SKC w feriach zimowych

Grudzień

 • szkolny kiermasz charytatywny
 • zbiórka żywności i zabawek dla osób potrzebujących w Parafii
 • przygotowanie sali na kiermasz w Parafii NMP Matki Miłosierdzia
 • pomoc w przeprowadzeniu kiermaszu na rzecz potrzebujących ze środowiska lokalnego
 • kiermasz w Parafii - pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych
 • przygotowanie 5 paczek z prezentami dla dzieci z "Marzycielskiej Poczty"
 • zbiórka żywności oraz środków czystości na rzecz osób potrzebujących
 • wigilia dla osób potrzebujących w Parafii, wspólne kolędowanie
 • wsparcie Stowarzyszenia "Wioski Dziecięce"

Listopad

 • działanie na rzecz środowiska lokalnego - akcja grabienia liści przy kościele
 • działanie na rzecz środowiska lokalnego - przygotowanie Parafii przed Odpustem
 • przygotowanie przez uczniów z SKC i Koła Religijnego Akademii z okazji 11 listopada

Październik

 • przygotowanie gazetki o św. Franciszku z Asyżu przez uczniów z SKC i Koła Religijnego
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Wrzesień

 • udział w szkoleniu organizowanym przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu