DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Grudzień

 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących
 • włączenie się w kiermasz w parafii w salkach

 • kiermasz przed kościołem
 • pomoc w sprzątaniu kościoła
 • przeprowadzenie zbiórki żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących ze środowiska lokalnego
 • pomoc w przygotowaniu paczek dla rodzin potrzebujących
 • udział w akcji "Złotówka dla świętego Mikołaja"
 • promocja na zebraniach z rodzicami kalendarzy Caritas
 • kiermasz szkolny
 • przygotowanie wigilii dla najbardziej potrzebujących w parafii
 • wigilia wolontariuszy należących do Szkolnego Koła Caritas i Grupy Artystycznej z księdzem dziekanem Czesławem Przeradą

 

Listopad

 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących

 • przygotowanie oprawy mszy świętej z okazji 11 listopada
 • pomoc w porządkowaniu otoczenia kościoła przed odpustem parafialnym
 • zbiórka czapek, szalików, rękawic dla bezdomnych

Październik

 • przygotowanie gazetki o św. Franciszku z Asyżu - patronie ekologów
 • udział w zjeździe Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

 • przygotowanie gazetki z okazji Dnia Papieskiego
 • porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzu dekanalnym przy ul. Bujwida

 • włączanie się w działania na rzecz środowiska lokalnego - pomoc w pracach porządkowych w parafii
 • udział w zajęciach Grupy Artystycznej i przygotowanie prac na kiermasz dla rodzin najbardziej potrzebujących
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Wrzesień

 • przygotowanie oprawy liturgicznej na mszy świętej w dniu św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży
 • dwukrotny udział w akcji "Bądź mobilny z MPK"
 • wznowienie akcji zbierania nakrętek