DZIAŁANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Maj

 • zbiórka okularów korekcyjnych "Okulary dla Ghany"
 • zbiórka znaczków pocztowych w akcji "Każdy znaczek wspiera misje"
 • zbiórka starych telefonów komórkowych w akcji "Komórka na misje"
 • zbiórka zabawek, przyborów szkolnych z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Kwiecień

 • drugi kiermasz parafialny
 • przygotowanie paczek dla rodzin potrzebujących
 • spotkanie z rodzinami potrzebującymi ze środowiska lokalnego

Marzec

 • udział w warsztatach z arteterapii w Centrum Terapii i Edukacji "ANIMA"
 • przygotowanie szkolnych rekolekcji
 • zorganizowanie pierwszego kiermaszu parafialnego, z którego dochód przeznaczony był na świąteczne paczki dla rodzin potrzebujących
 • przeprowadzenie zbiórki żywności, środków czystości, zabawek, przyborów szkolnych dla rodzin potrzebujących
 • przekazanie zakrętek dla podopiecznego Fundacji "SŁONECZKO" Marka R.

Luty

 • zbiórka pieniędzy na rzecz Ewy, która uległa wypadkowi kolejowemu w Bierutowie

Styczeń

 • udział w forum młodzieży
 • udział uczennic SKC w feriach zimowych

Grudzień

 • szkolny kiermasz charytatywny
 • zbiórka żywności i zabawek dla osób potrzebujących w Parafii
 • przygotowanie sali na kiermasz w Parafii NMP Matki Miłosierdzia
 • pomoc w przeprowadzeniu kiermaszu na rzecz potrzebujących ze środowiska lokalnego
 • kiermasz w Parafii - pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych
 • przygotowanie 5 paczek z prezentami dla dzieci z "Marzycielskiej Poczty"
 • zbiórka żywności oraz środków czystości na rzecz osób potrzebujących
 • wigilia dla osób potrzebujących w Parafii, wspólne kolędowanie
 • wsparcie Stowarzyszenia "Wioski Dziecięce"

Listopad

 • działanie na rzecz środowiska lokalnego - akcja grabienia liści przy kościele
 • działanie na rzecz środowiska lokalnego - przygotowanie Parafii przed Odpustem
 • przygotowanie przez uczniów z SKC i Koła Religijnego Akademii z okazji 11 listopada

Październik

 • przygotowanie gazetki o św. Franciszku z Asyżu przez uczniów z SKC i Koła Religijnego
 • zbiórka zniczy - akcja "Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia"

Wrzesień

 • udział w szkoleniu organizowanym przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu