WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ KOSZYKÓWKI

Informujemy, że w dniach 4 - 7 kwietnia br. należy składać w sekretariacie szkoły wypełnioną deklarację przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego do klasy sportowej, która jest do pobrania tutaj

Test sprawnościowy odbędzie się 17 maja o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu.