INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ

Informujemy, że wyniki testu sprawnościowego do klasy pierwszej o profilu koszykówka ogłoszone będą po 31 maja.