PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WRZESIEŃ

 • Przygotowanie ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego dla klas I oraz II i III.
 • Spotkanie z przedstawicielami klas w celu zatwierdzenia planu pracy SU na rok 2015/2016 oraz przygotowania do demokratycznych wyborów do władz SU. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

PAŹDZIERNIK

 • Demokratyczne wybory do władz SU poprzedzone kampanią wyborczą.
 • 14  X  Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

LISTOPAD

 • Pomoc w przygotowaniu uroczystości nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.  
 • 11 XI Udział w Radosnej Paradzie Niepodległości. 
 • 21 XI Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Święto Marchewki. Marchewkowy poczęstunek dla uczniów, wybory 12 życzliwych oraz najżyczliwszej trójki   pracowników szkoły, dekoracja szkoły, obowiązujący kolor – pomarańczowy. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

GRUDZIEŃ

 • 6 XII Mikołajki w szkole. Słodkie upominki i rózgi dla naszych uczniów. 
 • Świąteczna akcja charytatywna przeprowadzona razem z kołem Caritas.
 • 22 XII Idą Święta! Stworzenie świątecznej atmosfery w szkole, dekoracja szkoły.
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

LUTY

 • 15 II Dzień Zakochanych. Szkolna poczta walentynkowa, dekoracja szkoły, obowiązujący kolor – czerwony. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

MARZEC

 • 20 III Pierwszy Dzień Wiosny. Konkursy i zabawy, pokaz talentów uczniów naszej szkoły. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

KWIECIEŃ

 • 10 IV Dzień Czekolady. Słodki piątek w szkole. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

MAJ

 • Akcja Pola Nadziei. Kwestowanie na rzecz dzieci z wrocławskiego hospicjum, rozdawanie żonkili. 
 • Dzień Dobrych Uczynków. Zbiórka zabawek i upominków dla dzieci z domów dziecka.
 • Festyn szkolny (motyw przewodni festynu do uzgodnienia). 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia.

CZERWIEC

 • Obchody Dnia Dziecka. Wspólne zdjęcie wszystkich uczniów i nauczycieli na stronę internetową szkoły. 
 • Uroczyste pożegnanie absolwentów. 
 • Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego. 
 • Podsumowanie działalności SU. 
 • Spotkanie przedstawiciela SU w Parlamencie Młodzieży Wrocławia. 

W zależności od potrzeb i pomysłów młodzieży plan może ulec modyfikacjom.