Jesteśmy szkołą, która

 

  • Tworzy środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

  • Wspiera i stymuluje wszechstronny rozwój uczniów adekwatnie do ich możliwości psychofizycznych.

  • Promuje wychowanie podmiotowe i wspiera działania wychowawcze rodziców.

  • Przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

  • Pomaga uczniom w osiąganiu celów życiowych i wskazuje priorytety niezbędne dla odnalezienia własnego miejsca w dorosłym życiu.