BIBLIOTEKA I CENTRUM MEDIALNE

Procedura korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu przez uczniów Gimnazjum nr 39 we Wrocławiu

Klasy pierwsze:

  • Listy uczniów klas I rozpoczynających naukę w Gimnazjum nr 39 sporządzone wg kolejności w dzienniku szkolnym przekazywane są nauczycielom - bibliotekarzom pracującym w MCI, którzy zakładają karty biblioteczne.
  • Wychowawcy klas w pierwszym tygodniu września planują lekcje biblioteczne w MCI (lekcje prowadzi nauczyciel - bibliotekarz zatrudniony w Gimnazjum nr 39), na których uczniowie poznają zasady korzystania z zasobów bibliotecznych i stanowisk komputerowych.
  • Uczniowie zapoznawani są z regulaminem biblioteki.

Uczniowie Gimnazjum nr 39 korzystają z zasobów MCI w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 15:00

Uczniów Gimnazjum nr 39 obowiązuje Regulamin MCI Zespołu Szkół nr 14.