HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

4 IX uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7 IX
zebrania z rodzicami

12 X 
konsultacje dla rodziców

10 XI 
dzień patrona szkoły

16 XI konsultacje dla rodziców

14 XII
zebrania z rodzicami - poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych

23 XII do 31 XII
zimowa przerwa świąteczna

do 5 I
wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz podanie ich do wiadomości uczniom

11 I
zebrania z rodzicami

12 I
koniec I semestru

15 I do 26 I
 ferie zimowe

od 29 I - II semestr

22 II konsultacje dla rodziców

III
 rekolekcje wielkopostne - termin ustalony wspólnie z proboszczem

29 III do 3 IV
wiosenna przerwa świąteczna

5 IV konsultacje dla rodziców

18-20 IV
egzaminy gimnazjalne

3 V
Narodowe Święto Konstytucji - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

17 V 
zebrania dla rodziców - poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacji rocznej

26 V 
festyn szkolny

31 V Boże Ciało - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

1 VI
Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień sportu - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Do 13 VI
wystawianie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych - podanie ich do wiadomości uczniom

15 VI ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 

21 VI
pożegnanie absolwentów o godzinie 17:00

22 VI
uroczyste zakończenie roku szkolnego


Kalendarz spotkań z Rodzicami

7 IX - zebrania z rodzicami - godz. 17:00 klasy II i III

12 X - konsultacje dla rodziców - godz. 17:00 - 19:00

14 XII - zebrania z rodzicami - godz. 17:00 klasy II i III.  Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze

11 I - zebrania z rodzicami - godz. 17:00 klasy II i III. Podsumowanie I półrocza

22 II - konsultacje dla rodziców - godz. 17:00 - 19:00

5 IV - konsultacje dla rodziców - godz. 17:00 - 19:00

17 V - zebrania z rodzicami - godz. 17:00 klasy II i III. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych