SEKRETARIAT SZKOŁY

czynny codziennie od 8:00 do 16:00

tel. 71 798 67 24

Sekretarz szkoły

Bogusława Michalczyszyn

Kierownik administracyjno - gospodarczy

Mariola Bęben