VII FORUM DYSKUSYJNE

15 kwietnia 2014r. w Imparcie odbyło się VII Forum Dyskusyjne w ramach cyklu „Ja, Ty, My aktywni w świecie kultury”, zatytułowane „Kultura młodzieży czy kultura dla młodzieży?”.

Spotkanie podzielone było na trzy panele dyskusyjne. Pierwsza część dotyczyła rozmowy na temat, gdzie młodzież tworzy kulturę i w jaki sposób w kulturze uczestniczy, druga obejmowała rozważania na temat udziału „miasta” w tworzeniu „klimatu” do rozwoju kultury młodych ludzi. W trzeciej części pojawiły się postulaty młodych ludzi w odpowiedzi na pytanie: Czy młodzież potrzebuje przestrzeni, w której mogłaby tworzyć i prezentować swoją sztukę? Nasza uczennica Julia Wołodźko z klasy IIId zaproponowała stworzenie galerii młodych, w której młodzież mogłaby prezentować swoje prace, co spotkało się z dużym zainteresowaniem koordynatora działań do spraw ESK 2016.
W forum udział wzięli uczniowie z klasy Ic, Id, IIc, IIIc i IIId pod opieką p. Anny Wojtowicz i p. Beaty Misiak.