WARSZTATY FILMOWY.WROC

3 grudnia 2014r. zainteresowani uczniowie klas: Ib, IIa, IIc, IId, IIIc i IIId naszego gimnazjum, pod opieką p. A. Wojtowicz i p. B. Misiak, wzięli udział w warsztatach artystycznych w ramach II Przeglądu Uczniowskich Etiud Filmowych -  Filmowy.wroc 2014.

Uczestniczyli w bloku blogowym i scenariuszowym. Poznali tajniki trudnej sztuki scenopisarskiej i poszerzyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania blogów w dzisiejszej rzeczywistości. Zajęcia uznali za niezwykle interesujące i inspirujące.