RADA RODZICÓW - FINANSE

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego uprzejmie przypomina o wpłacie składki na rok szkolny 2017/2018.

Składka roczna wynosi 50,00 zł

Przypominamy, że składka na Radę Rodziców przyjmowana jest od rodziny, nie od ucznia.
Rodziny posiadające więcej niż jedno dziecko w szkole, wpłacają jedną składkę. Opłatę można wnieść w ratach.

Wpłaty są przyjmowane w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 39
Al. Aleksandra Brucknera 12
50 - 410 Wrocław

Bank Pekao S.A., II O. we Wrocławiu
ul. Malarska 27 - 29, 50 - 111 Wrocław
nr konta: 48 1240 4025 1111 0010 1214 2744

tytułem: imię, nazwisko ucznia, klasa

50% zebranych środków wraca do klasy, natomiast klasa, która zebrała najwyższą kwotę, dostaje zwrot w wysokości 70%.

Wpłaty na dzień: 16.11.2016r.

Klasa I A

-

Klasa II A

850 zł

Klasa III A

500 zł

Klasa I B

850 zł

Klasa II B

-

Klasa III B

700 zł

Klasa I C

450 zł

Klasa II C

800 zł

Klasa III C

200 zł

   

 

 

Klasa III D

800 zł

 

Jakie wydatki dofinansowuje RR:

  • papier ksero oraz toner
  • woda na bieżąco oraz kubki
  • festyn szkolny oraz nagroda główna
  • nagrody na koniec roku szkolnego
  • reprezentacja szkoły w sporcie (np. gimnazjada)
  • pomoc dzieciom w trudniejszych warunkach 

W roku 2014/2015 największą inwestycją był stojak na rowery, umiejscowiony we wnętrzu podwórka, ogrodzony i bezpieczny.

W latach poprzednich był to monitoring terenu gimnazjum.